تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

نمونه برداری آمنیوسنتز

تعداد بازدید : 896
نویسنده خبر :
منبع : درون سازمانی
23 1340 آبان

هنگامی که در آزمایشهای غربالگری یا انجام سونوگرافی یا اکوکاردیوگرافی جنین، پزشک به وجود بیماری یا سندرم خاصی در جنین مشکوک شده باشد و یا والدین ناقل بیماری ژنتیکی خاصی باشند ،انجام نمونه برداری یا آمنیوسنتز یکی از بهترین روش های بررسی مشکلات این چنینی می باشد برای انجام این نمونه برداری، پزشک رادیولوژیست با استفاده از پروب سونوگرافی، ناحیه شکم را  مورد بررسی قرار می دهد. سپس سوزن مخصوص نمونه برداری را با هدایت تصاویر سونوگرافی وارد رحم کرده و نمونه ای از مایع اطراف جنین (آمنیون) از بدن خارج می کند.
احتمال برخورد نیدل (سوزن) نمونه گیری با بافت بدن جنین وجود دارد؟

این احتمال بسیار کم و نزدیک به صفر می باشد چون پروسه با هدایت و نظارت 
پزشک از طریق دستگاه های بسیار دقیق سونوگرافی انجام می گیرد
آمنیوسنتز برای سلامت مادر/جنین خطری به همراه دارد؟

این روش برای کاهش هر نوع آسیب برای جنین قبل از تولد است و طبیعتاً
 برای مادر هیچ خطری به همراه ندارد و برای جنین ممکن است خطری نزدیک به کمتر از یک درصد آن هم در شرایط نادر داشته باشد.
برای انجام این نمونه برداری هیچ آمادگی خاصی جز رعایت موارد بهداشتی (زدودن موهای زائد ناحیه شکم) و قطع مصرف رقیق کننده های خون مورد نیاز نیست



مقالات مرتبط



نظراتـــــــــ

google-site-verification=FK5gs2oXkx6SfheNsLjNa7vBbr7wL_xsI66jkAQ5tf4