تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

رادیولوژی مداخله ای (Intervention)

رادیولوژی مداخله ای که به اختصار(Interventional Radiology) نامیده می شود یکی از شاخه های تخصصی رادیولوژی است که با کمک دستگاههای (سی تی اسکن، سونوگرافی، ام ار ای، فلوروسکوپی و تکنیکهای خاص با تخصص و مهارت لازم پزشک، تشخیص و درمان بیمار صورت می گیرد. بسیاری از بیماریهایی که در گذشته نیاز به جراحی های وسیع داشتند، اکنون با کمک این تکنیک براحتی و بدون جراحی درمان میشوند تقریبا تمامی اقدامات رادیولوژی مداخله ای با ایجاد یک شکاف کوچک بر روی پوست قابل انجام می باشد و در نتیجه عوارض بسیار کمتری در بر دارد.
دسته بندی گایدها:
 سونوگرافی: مواردی که درسونو دیده میشوند ( اعضای شکم ، بافت نرم، گردن )
 سی تی اسکن: استخوان ، ریه( در 90% موارد)
 فلوروسکوپی: برای وارد شدن به رگ ، آنژیوگرافی ها ، نمونه برداری از استخوان گردن، بلوکاژ عصبی
 ماموگرافی: کارگذاری وایر استریوتاکسی در سینه
گاید سونوگرافی:
تخلیه و آسپیراسیون کیست هایی که در جاهای مختلف بدن می باشد (Tap-FNA)

نمونه برداری از قسمت های مختلف بدن که زیر دستگاه سونو دیده می شود (Bx)

 

آمنیوسنتز: نمونه گیری از مایع دور جنین

 آمینوسنتز

کوردوسنتز(CVS): نمونه گیری از جفت جنین

کوردوسنتز

نفروستمی (لوله گذاری): کلیه ، مجاری صفراوی

نفروستمی

RF Liver : سوزاندن توده های کوچکتر از 3 سانتیمترکبد

ماکروویو: سوزاندن توده های از 3 تا 5/4 سانتیمترکبد


شرایط انجام عمل های مداخله ای:
1) بیمار داروهای آسپرین، وارفارین، پلاویکس، اسویکس، آمپول هپارین و هر گونه رقیق کننده های خونی را که استفاده می کنند باید از یک هفته قبل با اجازه پزشکشان قطع شود.
2) قبل از انجام نمونه برداری بیمار میبایست آزمایشات انعقادی خون که شامل: PT-PTT-INR-CBC میباشد را انجام دهد.
نکته: بیمارانی که کیست هیداتید (انگلی) دارند قبل از انجام برای مشخص شدن انگلی بودن کیست باید، آزمایش CCIEP را انجام دهند.
زیر گاید سی تی اسکن:
1) بیوپسی از ریه و توده های ریوی
2) بیوپسی از استخوان و توده های استخوانی
3) بیوپسی از توده های شکم و لگن
4) سوزاندن ضایعات استخوانی
5) سوزاندن جدار رگ معیوب جهت از بین بردن واریس
6) RF درد جهت کاهش درد دیسک
7) دیسکوژل

دیسکوژل

8) ورتبروپلاستی یا تزریق سیمان در مهره

ورتبروپلاستی

9) کیفوپلاستی : تزریق سیمان در مهره با استفاده از بالن


گاید فلوروسکوپی:
1) بیلیاری: کارگذاری کتتر در مجاری صفراوی
بیلیاری
2) بالن: جهت باز شدن رگ مسدود مانند مجاری صفراوی

بالن

3) استنت گذاری : جهت رفع انسداد مجاری صفراوی

استنت گذاری


4) TACE: تزریق داروهای شیمی درمانی به توده های موجود در کبد برای جلوگیری از خون رسانی به توده و کوچک شدن آن

5) PVE(Partial Portal Vein Embolization)
جهت مسدود کردن عروق خون رسان به ناحیه مورد نظردر کبد و جلوگیری از رشد قسمت آسیب دیده از کبد
6) آمبولیزاسیون: جهت مسدود کردن عروق خون رسان به ناحیه مورد نظر همچون فیبروم های موجود در رحم

7) دبل لومن: گذاشتن کتتر جهت دیالیز برای بیماران کلیوی

 دبل لومن

8) آنژیوگرافی: عکسبرداری از رگ زیر دستگاه فلوروسکوپی

 

google-site-verification=FK5gs2oXkx6SfheNsLjNa7vBbr7wL_xsI66jkAQ5tf4