تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

نوبت دهی از طریق واتساپ

جهت اخذ نوبت از طریق پیام رسان واتساپ عکس نسخه و مشخصات کامل بیمار را به شماره زیر ارسال نمائید:

0000 3202 071

شرایط نوبت دهی از طریق واتساپ :

روز های شنبه الی چهارشنبه: از ساعت 7:00 الی 22:00

روز های پنجشنبه: از ساعت 7:00 الی 13:00

* نوبت دهی در روز های تعطیل رسمی از این طریق امکان پذیر نمی باشد.

google-site-verification=FK5gs2oXkx6SfheNsLjNa7vBbr7wL_xsI66jkAQ5tf4