تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

سی تی اسکن


معرفی سی تی اسکن

این یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردد

سی تی اسکن با تزریق

این یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردد

سی تی اسکن بدون تزریق

این یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردد

کاربری گرامی
محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید

بستن پیام