تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

   فرم ارتبــاط با ما
 
   
   
 
   آدرس

آدرس: فارس - شیراز - بلوار زند - ابتدای خیابان شهید فقیهی (صورتگر) - مرکز جامع تصویربرداری و رادیووژی مداخله ای فراپرتو